Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost OFFICECENTER.CZ s.r.o., se sídlem Jungmannova 25/15 11000 Praha, IČ: 28471032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 143989 C, (dále jen „společnost OFFICECENTER.CZ") – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

Účel zpracování:

  • Online marketing

Popis účelu zpracování:

  • Poskytnutí informací o produktech prostřednictvím e-mailové komunikace (newsletter), nebo prostřednictvím telefonu.
  • Vytváření statistik a přehledů, zejména pak sledování návštěvnosti webu vihorev.cz.
  • Měření účinnosti reklamy a zlepšování relevance jejího obsahu.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

  • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení 
  • Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, a to e-mailovou adresu a telefon
  • Údaje o Vašem chování na webových stránkách, údaje o zařízení, ze kterého si naše webové stránky prohlížíte. Zejména pak IP adresu, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení

Doba zpracování a archivace:

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 3 roky od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Zpracovatelé nebo příjemci, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

  • Online marketingové agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od vás, a to prostřednictvím kontaktních formulářů uvedených na webu a nebo registrací do newsletteru.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

Na základě tohoto zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování nedochází k výhradnímu automatizovanému zpracování osobních údajů.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů:

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Jak můžete uplatnit svá práva:

E-mailem na adresu [email protected]. Telefonicky na tel. 774 499 298 nebo písemně na adresu OFFICECENTER.CZ s.r.o., se sídlem Jungmannova 25/15 11000 Praha.