Jak se daní investice do nemovitostního fondu?

Jak se daní investice do nemovitostního fondu?

Přemýšlíte nad tím, že své peníze investujete do fondu kvalifikovaných investorů? Anebo už jste peníze investovali a plánujete je vybrat? V obou případech je dobré vědět, jak se příjmy z nemovitostních fondů daní a také jakým způsobem se můžete platbě daně legálně vyhnout.

Zdanění výnosu fondu kvalifikovaných investorů: 5 %

Zdanění fondu kvalifikovaných investorů a jeho akcionářů či investorů podléhá daňovým předpisům ČR a je zakotveno zejména v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Veškeré investiční fondy podle účinné právní normy podléhají dani z příjmů ve výši 5 %, zatímco daňová sazba běžných poplatníků daně z příjmů právnických osob činí 19 %. Toto daňové zvýhodnění platí od roku 2004 a bylo schváleno s cílem zamezit dvojímu zdaňování investic a nastavení srovnatelných daňových podmínek pro individuální investice a investice prováděné prostřednictvím fondů. Pokud by tedy například fond vydělal 1 mil. Kč, 5% daň by činila 50 000 Kč.

„Fondy kvalifikovaných investorů mají jiné daňové zatížení na dani z příjmu než jiné právnické nebo fyzické osoby. Daň ze zisku z investice do fondu kvalifikovaných investorů činí pouze 5 %, což samo o sobě samozřejmě představuje potenciál k dosažení vyššího zisku nežli standardní investiční nástroje,“ dodává Tomáš Wildt z investiční a developerské skupiny Vihorev.

Kdo může investovat do fondu kvalifikovaných investorů?

Za kvalifikovaného investora se považuje ten, kdo má dostatek finančních prostředků k investování (minimální investice předepsaná zákonem ČR činí 1 milion Kč) a má pokročilejší znalosti a zkušenosti z oblasti investic.

Zdanění výnosu investorů: Osvobození od 15% daně po třech letech

Výnosy z investic do fondu kvalifikovaných investorů jsou z pohledu daní považované za příjmy z kapitálového majetku, respektive za takzvané ostatní příjmy, a jsou spojené s daní ve výši 15 %. Tomáš Wildt ke zdanění výnosu investorů dodává: „Pro investory je v souvislosti s daněním investice velmi důležitá skutečnost, že pokud ve fondu kvalifikovaných investorů setrvají déle než 3 roky, po uplynutí této lhůty se zisk z investice nedaní. Investor tedy může počítat se 100% čistým výnosem. Pokud by chtěl investor z fondu odejít dříve než za 3 roky, musí počítat s tím, že zisk z investice podléhá standardnímu daňovému zatížení fyzických osob ve výši 15 % a je také ponížen o případné výstupní poplatky.“

V případě, že tedy investor ve fondu kvalifikovaných investorů setrvá minimálně po dobu tří let, je výnos z investice od daně osvobozený a investor takovéto příjmy nemusí uvádět do daňového přiznání. Pokud nebude podmínka tří let dodržená, musí investor příjem z investice do fondů uvést v daňovém přiznání. Z příjmů z investice si však může odečíst prokazatelně vynaložené výdaje, které byly potřebné k dosažení příjmů, tedy například pořizovací cenu cenného papíru či související poplatky.

Jaký výnos je spojený s fondem kvalifikovaných investorů?

V případě fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL skupiny Vihorev Group mohou investoři počítat s garantovaným výnosem 9 % až 9 % p.a. Pokud byste se tedy například rozhodli investovat 3 miliony Kč a setrvali ve fondu po dobu 5 let, zhodnocení investované částky by dosáhlo 43,6 % a výnos by činil 1 306 888 Kč, celková částka k výplatě by tedy byla 4 306 888 Kč.

Příklad:

Délka setrvání ve fondu

Investovaná částka

Celková částka k výplatě

Zdaněný výnos

1 rok

2 mil. Kč

1,935 mil. Kč

-65 tis. Kč (daň 15 %)

3 roky

2 mil. Kč

2,484 mil. Kč

484 tis. Kč (osvobozeno od 15% daně)

5 let

2 mil. Kč

2,871 mil. Kč

871 tis. Kč (osvobozeno od 15% daně)

Jak vystoupit z fondu kvalifikovaných investorů?

Zajímá vás, jak postupovat v případě, že si chcete vložené finance vybrat a z fondu kvalifikovaných investorů vystoupit? „Pokud se investor rozhodne z fondu kvalifikovaných investorů vystoupit, požádá o výplatu prostředků administrátora fondu, kterým je v případě investičního fondu VIHOREV CAPITAL společnost AVANT. V rámci dané lhůty mu budou finanční prostředky včetně dosaženého zhodnocení vyplaceny ve výši dle toho, zda investor ve fondu setrvá 3 roky nebo méně,“ vysvětluje Tomáš Wildt.

Závěr

Zdanění výnosu fondu kvalifikovaných investorů činí 5 % a zdanění výnosu investorů 15 %. Pokud však investor ve fondu setrvá minimálně 3 roky, je příjem z investice od daně osvobozený, a investor tak dostane čistý výnos.