Fond kvalifikovaných investorů Development rezidenčních a výnosových nemovitostí

 • Zaměření fondu Rezidenční a výnosové nemovitosti
 • Investiční strategie Přímé a nepřímé investice do nemovitostních projektů
7,5%p.a. Výnos

Realizované
projekty fondu

Avion Budějovická Dokončeno

Avion Budějovická

Apartmánový komplex v Krči.

 • 2 304 Celková užitná plocha
 • Praha 4 Lokalita
 • 1Q 2019 Datum dokončení projektu
 • 101 mil. CZK Celková hodnota investice
Aktuální fáze projektu: Dokončeno
Honest Apartments Dokončeno

Honest Smíchov

Stylové servisované apartmány na Smíchově
www.honestprague.com

 • 965 Celková užitná plocha
 • Praha 5, Smíchov Lokalita
 • 2019 Datum dokončení projektu
 • 91% Průměrná obsazenost
Aktuální fáze projektu: Dokončeno

Budoucí
projekty fondu

Honest Říčány Investiční příležitost

Říčany Tower

Jeden ze stěžejních projektů našeho současného portfolia. Rekonstrukce budovy Alfa Tower v Říčanech v moderní multifunkční budovu.

 • 7 000 Celková užitná plocha
 • Říčany u Prahy Lokalita
 • 2Q 2023 Datum dokončení projektu
 • přes 350 mil. CZK Celková hodnota investice
Aktuální fáze projektu: Stavební realizace
Honest Karlín Investiční příležitost

Honest Karlín

Projekt celkové revitalizace a přístavby budovy v ulici Prvního pluku.

 • přes 1 000 Celková užitná plocha
 • Praha 8, Karlín Lokalita
 • 1Q 2023 Datum dokončení projektu
 • 100 mil. CZK Celková hodnota investice
Aktuální fáze projektu: Stavební povolení

Proč investujeme do rezidenčních a výnosových nemovitostí

Poptávka po bydlení

Po krátkodobém i dlouhodobém bydlení je na trhu nepřetržitá poptávka, která má neustále stoupající tendenci vlivem urbanizace.

Výnosové nemovitosti

Nájmy v České republice dlouhodobě rostou a koncept servisovaných apartmánů umožňuje využití jednotek jak pro dlouhodobé, střednědobé, tak krátkodobé ubytování.

Výjimečné lokality

Praha a její okolí je jedinečná investiční oblast s nadstandardním zhodnocením (např. Karlín).

Dlouhodobé zhodnocení

Fond kvalifikovaných investorů

FKI je investiční nástroj, který motivuje jednotlivé investory k zapojení do týmu investičních profesionálů a dokáže těžit z většího rozsahu investičních možností a rozložení rizik.

Cíle fondu

 • Zhodnocení prostředků investorů
 • Budovat portfolio výnosových nemovitostí
 • Efektivní správa fondů
 • Rozvoj trhu nájemního bydlení


Ke stažení

Aktuální data fondu

Hodnota k 9/2021 Procentní změna 9/2020 – 9/2021
Hodnota 1 ks prioritní investiční akcie (PIA) 1,2093 CZK 8,50 %
Čistá hodnota aktiv fondu (NAV) 107 544 899 CZK 258 %
Hodnota objemu majetku / aktiv fondu 113 577 501 CZK

156,60 %

Prioritní a výkonnostní investiční akcie

Prioritní investiční akcie (PIA)
Prioritní investiční akcie fondu VIHOREV CAPITAL mají přednostní podíl na zisku fondu před zakladatelem fondu a držitelem VIA. Garance minimálního výnosu PIA ve výši 7,1 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie. Jsou obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha a.s. Minimální vstupní investice je 1 000 000 CZK. Investor má právo na odkup svých akcií ze strany fondu.

Výkonnostní investiční akcie (VIA)
Jsou akcie, které jsou primárně určeny pro zakladatele fondu a jeho partnery. Dosahují vyššího výnosu, ale při vyšším riziku. Zabezpečují výnos PIA.

Model fungování PIA a VIA

Představení správce investičního fondu AVANT

AVANT investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT
nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT spravuje 75 fondů s celkovou hodnotou majetku přes 37 miliard Kč (k 31. 12. 2020).

Své postavení na trhu získal AVANT především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb. Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek a majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících
firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

Klíčové osobnosti fondu

Mgr. Maxim Vihorev CEO, FOUNDER

Maxim vystudoval Karlovu Univerzitu, magisterský obor Právo a právní věda na Právnické fakultě a bakalářský obor na Podnikohospodářské fakultě VŠE. Od roku 2008 aktivně působí na českém realitním trhu, zejména v oblasti prodeje a správy nemovitostí. Od roku 2014 působí na rezidenčním developerském trhu. Mezi jeho klíčové kompetence patří strukturování nemovitostních obchodů a jejich financování. Celková hodnota dokončených a stávajících projektů přesahuje 900 mil. CZK.

Ing. Vladimír Bezděk, M.A. Předseda představenstva

Vladimír Bezděk studoval na Vysoké škole ekonomické a na University of Manchester. Má více než 20letou praxi ve finančních institucích, zejména v pojišťovnictví, investicích a bankovnictví. Nejdříve působil devět let na různých pozicích v ČNB. Následně přešel do soukromého finančního sektoru a v pozici CEO a předsedy představenstva vedl pojišťovnu Aegon, slovenskou Generali pojišťovnu, Penzijní společnost České pojišťovny a ČSOB Pojišťovnu. Od června 2020 působí v dozorčí radě AVANTu a od července 2021 z pozice předsedy představenstva zodpovídá za řízení a rozvoj společnosti.

Kontakty

Vihorev.Capital SICAV, a.s.
Jungmannova 26/15
110 00 praha 1
IČO: 07670184
dič: CZ07670184
SPISOVÁ ZNAČKA: B 23982, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

KONTAKTNÍ ADRESAJUNGMANNOVA 26/15
110 00 PRAHA 1
[email protected]
+420 226 258 238

Obhospodařovatel a administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 praha 4 - nusle
IČO: 275 90 241
SPISOVÁ ZNAČKA: SPOLEČNOST REGISTROVANÁ MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL B, VLOŽKA 11040

KONTAKT[email protected]
+420 267 997 795

Depozitářská bankaČeská Spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha - Krč
IČO: 45244782
Spisová značka: B 1171/MSPH Městský soud v Praze

Auditor
NEXIA AP a.s.
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8
IČO: 48117013
Spisová značka: Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 14203

Upozornění pro investory

AVANT investiční společnost a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na webových stránkách http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha 4 - Nusle.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Další důležité informace pro investory jsou uvedeny na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Kontaktujte nás

Veronika