Fond kvalifikovaných investorů Budujeme rezidenční a investiční nemovitosti. Díky kontrole celého investičního cyklu dosahujeme nadstandardních výnosů. Čímž také minimalizujeme tržní riziko pro držitele investičních akcií.

Výnos až

0,0 % p. a.

Projekty fondu

Honest Říčány Investiční příležitost

Říčany Tower

Jeden ze stěžejních projektů našeho současného portfolia. Rekonstrukce budovy Alfa Tower v Říčanech v moderní multifunkční budovu.

  • 7 000 Celková užitná plocha
  • Říčany u Prahy Lokalita
  • 1Q 2024 Datum dokončení projektu
  • přes 350 mil. CZK Celková hodnota investice
Aktuální fáze projektu: Stavební realizace
Honest Apartments Dokončeno

Honest Smíchov

Stylové servisované apartmány na Smíchově
www.honestprague.com

  • 965 Celková užitná plocha
  • Praha 5, Smíchov Lokalita
  • 2019 Datum dokončení projektu
  • 91% Průměrná obsazenost
Aktuální fáze projektu: Dokončeno
Dokončeno

Rezidence Strakonická

Rezidenční jednotky v blízkosti centra Prahy. www.rezidencestrakonicka.cz

Honest Apartments Dokončeno

Honest Smíchov

Stylové servisované apartmány na Smíchově
www.honestprague.com

Avion Budějovická Dokončeno

Avion Budějovická

Apartmánový komplex v Krči.

Investiční cíl
a strategie fondu

Výnos
Fond cílí na vyšší výnos a zároveň vytváří prostor pro dlouho-dobé vytváření přidané hodnoty ve formě pozitivního CashFlow
Synergie
Sjednocení investorů za účelem dosažení maximálního výnosu z rozsahu, lepší úrokové sazby a přístup k exkluzivním nabídkám
Transparentnost
Vše, co se odehrává ve fondu, je maximálně přístupné a transparentní všem investorům ve formě pravidelných reportů
Zapojte se do fondu

Aktuální data fondu

Hodnota PIA Hodnota objemu majetku fondu

Hodnota (k 9/2021)

1,2093 CZK

113 577 501 CZK

Procentní změna (9/2020 – 9/2021)

8,50 % p.a.

156,60 %

Projects

0

3

Current

3

Finalized

1

In Operation
Říčany Tower
Říčany Tower
Lokalita
Říčany u Prahy
Datum dokončení projektu
1Q 2024
Honest Smíchov
Honest Smíchov
Lokalita
Praha 5, Smíchov
Datum dokončení projektu
2019
Avion Budějovická
Avion Budějovická
Lokalita
Praha 4
Datum dokončení projektu
1Q 2019
Honest Karlín
Honest Karlín
Lokalita
Praha 8, Karlín
Datum dokončení projektu
3Q 2023
Rezidence Vojanka
Rezidence Vojanka
Lokalita
Praha 5, Košíře
Datum dokončení projektu
4Q 2018
Spočítejte si váš výnos
Investovaná částka
13 800 000 CZK
Doba setrvání ve fondu
7 let
Výnos v % p.a. (maximální dosažitelný úrok)
7,5 %
Celková částka k výplatě
1 435 629 CZK
Zdaněný výnos
435 629 CZK
Zhodnocení investované částky
43,6 %

Vývoj hodnoty prioritní investiční akcie

Změna za celé období

+0,31 %

+9,01%

Procentní změna
9/2020 – 9/2021

1,2093

Současná hodnota v CZK

Model fungování PIA a VIA

Výkonostní akcie

Jsou akcie, které jsou primárně určeny pro zakladatele fondu a jeho partnery. Dosahují vyššího výnosu, ale při vyšším riziku. Zabezpečují výnos PIA.

Prioritní akcie

Prioritní akcie fondu VIHOREV CAPITAL mají přednostní podíl na zisku fondu před zakladatelem fondu a držitelem Výkonnostních akcií. Jedná se o akcie, které mají krytí kapitálem Výkono–stních akcií pro minimální výnos 7,1 % p.a. Jsou obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha a.s. Minimální vstupní investice je 1 000 000 CZK. Investor má právo na odkup svých akcií ze strany fondu.

Výkonostní akcie

Jsou akcie, které jsou primárně určeny pro zakladatele fondu a jeho partnery. Dosahují vyššího výnosu, ale při vyšším riziku. Zabezpečují výnos PIA.

Prioritní akcie

Prioritní akcie fondu VIHOREV CAPITAL mají přednostní podíl na zisku fondu před zakladatelem fondu a držitelem Výkonnostních akcií. Jedná se o akcie, které mají krytí kapitálem Výkono–stních akcií pro minimální výnos 7,1 % p.a. Jsou obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha a.s. Minimální vstupní investice je 1 000 000 CZK. Investor má právo na odkup svých akcií ze strany fondu.

Mám zájem o více dat

Robustní struktura fondu
pro ochranu Vaší investice

Robustní struktura fondu <br>pro ochranu Vaší investice

Auditor

Ověřuje účetní závěrku, provádí výrok k souladu výroční zprávy s jeho účetní závěrkou podle zákona.

Depozitář

Má v opatrování majetek fondu, vede účet podfondu a eviduje pohyby na něm, provádí kontroluje, zda je vydávání a odkupování IA, výpočty aktuálních hodnot, oceňování majetku, vyplácení protiplnění, využívání výnosů v souladu se zákonem.

Obhospodařovatel a Administrátor

AVANT investiční společnost a.s. – spravuje majetek fondu, investuje na jeho účet, řídí jeho rizika, vede jeho účetnictví, poskytuje právní služby, compliance a vnitřní audit, vyřizuje stížnosti investorů, oceňuje majetek a dluhy podfondu aj. viz Statut fondu.

Mohlo by vás zajímat

Report 12/2022
3. února 2023

Co je nového na realitním trhu za prosinec? Připravili jsme pro vás přehled klíčových ukazatelů realitního trhu.

Jak vybrat nemovitostní fond pro investici?
13. dubna 2022

Ve světě investic patří fondy kvalifikovaných investorů zaměřené na nemovitosti k velmi oblíbeným nástrojům. V současné době mohou investoři své finanční prostředky zhodnotit prostřednictvím řady nemovitostních fondů. Vzhledem k tomu, že však počet nemovitostních fondů v posledních letech roste,...

Jaký je rozumný časový interval pro investici do fondu investorů?
11. dubna 2022

Máte volné finanční prostředky a rozhodli jste se je investovat do fondu kvalifikovaných investorů? Pak možná uvažujete nad tím, jak dlouho ve fondu setrvat, abyste docílili co nejvyššího zhodnocení. Na jak dlouho tedy peníze uložit, a dosáhnout tak vysokého výnosu a minimalizovat riziko?

Jak se daní investice do nemovitostního fondu?
7. dubna 2022

Přemýšlíte nad tím, že své peníze investujete do fondu kvalifikovaných investorů? Anebo už jste peníze investovali a plánujete je vybrat? V obou případech je dobré vědět, jak se příjmy z nemovitostních fondů daní a také jakým způsobem se můžete platbě daně legálně vyhnout.

Jaká je strategie investičního fondu skupiny Vihorev?
4. dubna 2022

Nemovitostních fondů, do kterých můžete investovat své volné finanční prostředky, je na trhu celá řada. Pro který z nich se tedy rozhodnout? Pomoci vám můžou investiční cíle a strategie fondu, které vám napoví, jaký má vaše případná investice potenciál. Jaká strategie stojí za fondem...

Výhody investování prostřednictvím fondu investorů
30. března 2022

Jedním z nejčastěji diskutovaných témat dnešní doby je, do čeho investovat volné finanční prostředky, a ochránit tak své peníze před stále rostoucí inflací. Podle průzkumu společnosti Generali Investments CCE z roku 2021 část svých výdělků investuje 38 % Čechů. Zhodnocení peněz prostřednictvím...

Klíčové osobnosti fondu

Mgr. Maxim Vihorev
Chief executive officer, Founder

Maxim vystudoval Karlovu Univerzitu, magisterský obor Právo a právní věda na ;Právnické fakultě a bakalářský obor na Podnikohospodářské fakultě VŠE. Od roku 2008 aktivně působí na českém realitním trhu, zejména v oblasti prodeje a správy nemovitostí. Od roku 2014 působí na rezidenčním developerském trhu. Mezi jeho klíčové kompetence patří strukturování nemovitostních obchodů a jejich financování. Celková hodnota dokončených a stávajících projektů přesahuje 900 mil. CZK.

Ing. Vladimír Bezděk, M.A.
Předseda představenstva

Vladimír Bezděk studoval na Vysoké škole ekonomické a na University of Manchester. Má více než 20letou praxi ve finančních institucích, zejména v pojišťovnictví, investicích a bankovnictví. Nejdříve působil devět let na různých pozicích v ČNB. Následně přešel do soukromého finančního sektoru a v pozici CEO a předsedy představenstva vedl pojišťovnu Aegon, slovenskou Generali pojišťovnu, Penzijní společnost České pojišťovny a ČSOB Pojišťovnu. Od června 2020 působí v dozorčí radě AVANTu a od července 2021 z pozice předsedy představenstva zodpovídá za řízení a rozvoj společnosti.

Představení správce investičního fondu AVANT

AVANT investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT
nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT spravuje 148 fondů s celkovou hodnotou majetku přes 55,6 miliard Kč (k 31. 5. 2021).

Své postavení na trhu získal AVANT především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb. Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek a majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících
firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

Kontakty

Vihorev.Capital SICAV, a.s.
Jungmannova 26/15
110 00 pRAHA 1
IČO: 07670184
dič: CZ07670184
SPISOVÁ ZNAČKA: B 23982, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

KONTAKTNÍ ADRESAJUNGMANNOVA 26/15
110 00 PRAHA 1
[email protected]
+420 296 183 009

Obhospodařovatel a administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 275 90 241
SPISOVÁ ZNAČKA: SPOLEČNOST REGISTROVANÁ MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL B, VLOŽKA 11040

KONTAKT[email protected]
+420 267 997 795

Depozitářská bankaČeská Spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha - Krč
IČO: 45244782
Spisová značka: B 1171/MSPH Městský soud v Praze

Auditor
NEXIA AP a.s.
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8
IČO: 48117013
Spisová značka: Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 14203

Upozornění pro investory

AVANT investiční společnost a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na webových stránkách ​​www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/​. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle.  

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ​www.avantfunds.cz/cs/gdpr/​.

Další důležité informace pro investory jsou uvedeny na ​www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace/.

Kontaktujte nás

Anna