Jaký je rozumný časový interval pro investici do fondu investorů?

Jaký je rozumný časový interval pro investici do fondu investorů?

Máte volné finanční prostředky a rozhodli jste se je investovat do fondu kvalifikovaných investorů? Pak možná uvažujete nad tím, jak dlouho ve fondu setrvat, abyste docílili co nejvyššího zhodnocení. Na jak dlouho tedy peníze uložit, a dosáhnout tak vysokého výnosu a minimalizovat riziko?


Fond kvalifikovaných investorů: Doporučený investiční horizont 3 až 4 roky

Doporučený časový horizont je u fondu kvalifikovaných investorů od 3 let výše. Proč? „V případě fondu kvalifikovaných investorů je časový interval daný tím, že pokud chce investor dosáhnout co nejvyššího zhodnocení, měl by se vyhnout časové periodě, která je spojena s případnými výstupními poplatky a během které ze zákona vzniká povinnost zaplatit z výnosu z investice 15% daň. Jedná se o dobu kratší než tři roky, po uplynutí tří let je výnos osvobozený od platby daně,“ objasňuje Tomáš Wildt z investiční a developerské skupiny Vihorev Group. Více o tom, jak se daní investice do nemovitostního fondu, se dozvíte v tomto článku[PS2] .

Vystoupení z fondů kvalifikovaných investorů do tří let

V případě, že by se investor rozhodl z fondu kvalifikovaných investorů vystoupit dříve než za tři roky, musí počítat se zdaněním výnosu ve výši 15 %. Vzhledem ke zdanění a případným výstupním poplatkům tak může obdržet méně peněz, než kolik do fondu vložil. Pokud by například investoval 1 mil. Kč a setrval ve fondu pouze 1 rok, částka k výplatě by činila 967 500 Kč. Na druhou stranu, například prioritní investiční akcie fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL jsou obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha, a tudíž se jedná o likvidní aktivum, které je možné kdykoliv prodat. Výběr vložených peněz tak nemusí probíhat pouze přes samotný fond kvalifikovaných investorů, ale akcie je možné prodat i přes burzu cenných papírů.

Pro koho je investice do fondu kvalifikovaných investorů vhodná?

O investici do fondu kvalifikovaných investorů by měli uvažovat ti, kteří chtějí investovat ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Doporučený časový horizont je tři až čtyři roky, nicméně fond kvalifikovaných investorů není časově omezený, což znamená, že v něm mohou být investiční prostředky vloženy i pět, deset i dvacet let. Tomáš Wildt k tomuto tématu dodává: „Fondy kvalifikovaných investorů jsou stavěny jako dlouhodobý investiční nástroj. V případě fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL se tedy nejedná o fond, který se uzavírá po pěti nebo sedmi letech, což bývá trendem u uzavřených institucionálních fondů. Fond kvalifikovaných investorů se týká tedy zejména investorů, kteří mají představu dlouhodobého zhodnocení investičních prostředků vložených do fondu a vložené finance nezbytně nutně nepotřebují. Tyto prostředky tedy netvoří rezervu v případě nenadálých událostí.“

Jakého výnosu můžete s fondem kvalifikovaných investorů dosáhnout?

Obecně platí, že čím déle ve fondu kvalifikovaných investorů ponecháte své finanční prostředky, tím vyššího zhodnocení dosáhnete. Samozřejmě záleží nejen na tom, o jak dlouhý časový horizont se bude jednat, ale také jaký roční výnos je spojený s konkrétním fondem kvalifikovaných investorů.

Příklad: Investice do fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL

Jaká by byla výše výnosu, pokud byste investovali 2 miliony Kč do fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL s výnosem 9 % p.a. v závislosti na době setrvání ve fondu?

Investovaná částka

Doba setrvání ve fondu

Celková částka k výplatě

Zdaněný výnos

Zhodnocení investované částky

2 mil. Kč

1 rok

1 935 000 Kč

-65 000 Kč (daň 15 %)

-3,2 %

2 mil. Kč

3 roky

2 484 594 Kč

484 594 Kč

24,2 %

2 mil. Kč

5 let

2 871 259 Kč

871 259 Kč

43,6 %

2 mil. Kč

7 let

3 318 099 Kč

1 318 099 Kč

65,9 %

2 mil. Kč

10 let

4 122 064 Kč

2 122 064 Kč

106,1 %

Reálné zhodnocení nad 8 % díky složenému úročení

Skupina Vihorev garantuje roční výnos 9 až 9 % p.a., díky takzvanému složenému úročení však reálný výnos převyšuje 8 % p.a. Od prvního roku se totiž kromě vložené počáteční částky úročí i zhodnocení z předcházejícího roku, díky tomu také můžete po několika letech setrvání ve fondu kvalifikovaných investorů dosáhnout zhodnocení investované částky i nad 100 %.

Závěr

V případě fondu kvalifikovaných investorů platí, že čím delší časový horizont zvolíte, tím vyššího zhodnocení dosáhnete. Doporučený investiční horizont je 3 až 4 roky, ve fondu kvalifikovaných investorů však můžete setrvat i mnohem déle. Fond kvalifikovaných investorů je tedy vhodnou volbou pro investory, kteří chtějí své peníze zhodnotit ve střednědobém nebo dlouhodobém investičním horizontu.