Jak vybrat nemovitostní fond pro investici?

Jak vybrat nemovitostní fond pro investici?

Ve světě investic patří fondy kvalifikovaných investorů zaměřené na nemovitosti k velmi oblíbeným nástrojům. V současné době mohou investoři své finanční prostředky zhodnotit prostřednictvím řady nemovitostních fondů. Vzhledem k tomu, že však počet nemovitostních fondů v posledních letech roste, je poměrně obtížné se v nich orientovat. Podle čeho se tedy rozhodnout, do jakého fondu peníze investovat?

Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?

Fondem kvalifikovaných investorů se rozumí fond kolektivního investování, který umožňuje investovat do velmi širokého okruhu investičních nástrojů. Finanční prostředky do něj mohou investovat jen ti, kteří splňují určité podmínky, a sice investují minimálně jeden milion korun a mají dostatečné zkušenosti s investováním. V poslední době jsou mezi investory fondy kvalifikovaných investorů velmi oblíbené zejména vzhledem k tomu, že jsou dlouhodobě stabilnější a jsou spojeny s vyšším ročním zhodnocením než klasické fondy. Prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů mohou investoři investovat například do cenných papírů, obnovitelných zdrojů, uměleckých předmětů nebo právě do nemovitostí.

Proč se rozhodnout pro investici do nemovitostního fondu?

Nemovitostní fondy se v době pandemie koronaviru dočkaly velkého zájmu ze strany investorů. Poslední měsíce totiž ukázaly, že jsou nemovitostní fondy odolné proti výkyvům trhu a vykazují vyšší míru jistoty dlouhodobého výnosu. Podle odborníků jsou navíc nemovitostní fondy jedním z mála finančních nástrojů, které využívají inflaci ve svůj prospěch. „Nemovitostní fondy jsou jedním z nejserióznějších, nejstabilnějších a nejzajištěnějších nástrojů mezi všemi fondy na trhu. Existují také například akciové nebo dluhopisové fondy nebo fondy, které zahrnují komoditní trhy, rizikovost těchto fondů je však vyšší než v případě nemovitostních fondů,“ dodává Tomáš Wildt z investiční a developerské skupiny Vihorev Group.

Podle čeho vybírat nemovitostní fond?

Na českém trhu aktuálně funguje řada nemovitostních fondů. Investor si tak může vybrat, zda chce investovat do retailového segmentu, kancelářských center, logistiky nebo průmyslových center, případně do klasického nájemního bydlení nebo developerských nemovitostních projektů, které dosahují vysokého zhodnocení.

„V případě nemovitostních fondů platí, že je nízká rizikovost spojena se všemi typy, ale musí za nimi stát konkrétní projekty. Nemělo by se tedy jednat o nemovitostní fondy, které získávají peněžní prostředky prostřednictvím směnek nebo dluhopisů a peníze investují do jiných fondů. V tu chvíli totiž dochází k tomu, že je daný nemovitostní fond pouze držitelem cenných papírů, za kterými však nestojí žádné nemovitostní portfolio. Nemovitostní fond bych tedy vybíral podle toho, jak je strukturovaný v kontextu zajištění konkrétními nemovitostmi,“ objasňuje Tomáš Wildt.

Na co se dále zaměřit při výběru nemovitostního fondu?

Mezi další kritéria při výběru nemovitostního fondu by samozřejmě mělo patřit, jakého ročního zhodnocení fond dosahuje, zda nemovitostní fond roční zhodnocení garantuje[PS1] a také jaké výsledky za daným fondem stojí. Investor by si měl dále stanovit investiční horizont a seznámit se s podmínkami fondu a s jeho vstupními a výstupními poplatky nebo podmínkami odkupu akcií. S rozhodováním může investorům pomoci také prostudování webových stránek konkrétního nemovitostního fondu, případně osobní schůzka s investičními poradci, kteří objasní všechno potřebné.

Investiční fond VIHOREV CAPITAL

Jedním z nemovitostních fondů na českém trhu, prostřednictvím kterého mohou investoři zhodnotit své peníze, je fond kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL, který je založený na výnosových nemovitostech. Tento nemovitostní fond dosahuje nadstandardních výnosů díky kontrole celého investičního cyklu. Investiční cyklus spočívá v tom, že projet začíná realizací, pokračuje akvizicí, výstavbou a nakonec provozem nemovitosti. Garantovaný výnos fondu kvalifikovaných investorů VIHOREV CAPITAL je 9 % až 9 % p.a. Prioritní akcie fondu jsou obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha. Hodnota majetku fondu kvalifikovaných investorů skupiny Vihorev k říjnu 2021 činila 196 516 000 Kč.

Jakého výnosu můžete dosáhnout, pokud investujete 1 mil. Kč?

Jakého ročního výnosu byste mohli dosáhnout, pokud byste do fondu kvalifikovaných investorů investovali minimální částku, tedy 1 milion Kč? Míra zhodnocení se odvíjí od doby setrvání ve fondu. Doporučený investiční horizont fondu kvalifikovaných investorů jsou tři až čtyři roky. Při výnosu 9 % p.a. a době setrvání ve fondu 3 roky by zdaněný výnos činil 242 297 Kč, pokud by se jednalo o 5 let, zdaněný výnos by byl 435 630 Kč.

Závěr

Na co se zaměřit při výběru nemovitostního fondu? Zejména na to, s jakým typem nemovitostí je nemovitostní fond spojený, zda za fondem stojí konkrétní nemovitostní projekty a jaké je jeho roční zhodnocení a doporučený investiční horizont. Seznámit byste se měli také s podmínkami fondu, případnými vstupními a výstupními poplatky, historií fondu a zakladateli fondu a v neposlední řadě výsledky daného fondu kvalifikovaných investorů.