Jak generujeme vysoký výnos díky kontrole full-cycle?

Jak generujeme vysoký výnos díky kontrole full-cycle?

Investorům umožňujeme zhodnotit peníze prostřednictvím nemovitostních dluhopisů, investičního fondu a individuálních investic s ročním výnosem od 7 % a výše. Jak je možné, že generujeme takto vysoké výnosy? Odpovědí je kontrola celého investičního cyklu, díky které je možné zvýšit efektivitu všech procesů a také ziskovost samotné investice.

Nejsme klasickým developerem…

Cílem Vihorev Group je na projektech vydělávat dlouhodobě a ne jen na managementu a správě aktiv, jako to dělají některé jiné společnosti. Vihorev Group se tak nestaví do role klasického developera, který provede akvizici pozemku nebo nemovitosti, následně nemovitost jen postaví či zrekonstruuje a nakonec rozprodá.

…ani klasickým investičním fondem

Stejně tak se nestaví do role klasického investičního fondu zaměřeného na výnosové nemovitosti, kterých je dnes na trhu celá řada, a to nejen v rámci českého, ale také zahraničního prostředí. Tyto investiční fondy fungují tak, že nakupují už hotové produkty. Nevěnují se tedy developerské činnosti, ale koupí si už dokončenou nemovitost s určitým výnosem, který následně redistribuují klientům. Tito investoři většinou vydělávají na správě aktiv a také na dlouhodobém zhodnocení nemovitostí v řádu pěti až sedmi let, kdy se očekává, že společnosti koupenou nemovitost prodají za více peněz, než za kolik ji před několika lety zakoupily. Tento zisk ale většinou zůstává ve fondu a už se nedistribuuje investorům. V případě klasických, zejména zahraničních investičních fondů, se roční výnos pro investory pohybuje okolo 3 až 4 %.

Vihorev: Developer a investiční fond v jednom

Vihorev Group si bere z obou těchto přístupů to nejlepší a tyto přístupy navíc kombinuje se svým know-how a více než 10 lety zkušeností na trhu s nemovitostmi. Zmíněný full-cycle tedy znamená, že se společnost investicím a projektům věnuje od začátku do konce.

Projekt na konci neprodáváme, jako to standardně dělají developeři, a ani nemovitost nekupujeme hotovou. Projekt je tak tedy spojený jen s investičními náklady a nikoliv s náklady kupované nemovitosti, která je nerozlučně spojená s marží prodávající strany. I vzhledem k tomu, že tyto náklady odpadají, dokážeme dosáhnout mnohem vyššího výnosu i při následném provozování nemovitosti, o který se následně dělíme s investory,“ popisuje takzvaný full-cycle Tomáš Wildt, obchodní ředitel.

Od koupi až po provoz nemovitosti

Full-cycle začíná tím, že společnost Vihorev koupí pozemek nebo nemovitost. Primárně cílí na nemovitosti, ve kterých ostatní společnosti nevidí potenciál či hodnotu, protože neodpovídají jejich klasickému konzervativnímu přístupu. Společnost Vihorev se snaží v dané nemovitosti tuto přidanou hodnotu najít nebo vytvořit a to tak, aby zároveň dosáhla vysokého zhodnocení.

Projekt HONEST Říčany – výjimečná investiční příležitost

Příkladem je právě probíhající projekt HONEST Říčany s celkovou hodnotou investice přes 350 milionů korun. Původně se jednalo o starou, neudržovanou administrativní budovu. Tuto budovu situovanou v komerční oblasti Říčan, která byla v nevyhovujícím technickém stavu, a dlouho o ni nikdo neměl zájem. Vihorev Group však o volbě této nemovitosti přesvědčila neopakovatelnost projektu takového formátu v dané oblasti (celková užitná plocha budovy činí 7 000 m2) a související nadstandardní ekonomický potenciál. Vzhledem k tomu, že takto velká administrativní budova nedávala v dané lokalitě z finančního hlediska smysl, společnost hledala řešení, které by dlouhodobě smysl dávalo. Změnila tedy účel budovy z administrativní budovy na koncept servisovaných apartmánů a doplnila synergický efekt ve formě coworkingového centra.

Kromě toho, že budovu koupila a zainvestovala celkovou rekonstrukci, chce společnost také budovu dále provozovat, protože je přesvědčena o tom, že bude generovat velmi zajímavý výnos a vzhledem k tomu, že pracuje s investičními náklady versus tržní výnos, je schopna dosáhnout vyšších zisků.

Projekt HONEST Říčany obstál v soutěži ČEEP 2019

Projekt HONEST Říčany, který bude dokončený ve třetím kvartálu roku 2023, získal díky svému šetrnému konceptu k životnímu prostředí Cenu veřejnosti v renomované soutěži Energetický a ekologický projekt roku 2019.

Vysoké zhodnocení díky konceptu servisovaných apartmánů

Společnost Vihorev se věnuje konceptu, který obecně generuje mnohem větší zhodnocení na trhu než klasické investiční nástroje, ať už se jedná o hotely nebo pronájem kanceláří, a sice konceptu výše zmíněných servisovaných apartmánů. Tomu, proč investovat do servisovaných apartmánů, jsme věnovali celý článek.

Servisované apartmány stojí na pomezí bytových jednotek a hotelů a umožňují krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé ubytování. Servisované apartmány se těší velké oblibě podnikatelů i cestovatelů vzhledem k tomu, že nabízejí soukromí bytu a zároveň oblíbené hotelové služby, jako je například úklid, služby recepce nebo výměna ložního prádla.

Přístup "plné kontroly full-cycle" založený na nákupu nemovitosti či pozemku, realizaci stavby nebo rekonstrukci, kolaudaci a následné správě a reálného provozování budovy přináší investorům možnost zajímavého zhodnocení jejich finančních prostředků. Roční výnos s investičními produkty Vihorev Group začíná na 7 %.