Do jakých investičních nástrojů s námi můžete investovat?

Do jakých investičních nástrojů s námi můžete investovat?

​Jsme developerská a investiční skupina Vihorev a působíme na trhu už déle než 10 let. Umožňujeme investorům dosáhnout vysokých výnosů díky dlouholetým zkušenostem na realitním trhu. Vnímáte investování do nemovitostí jako zajímavou investiční příležitost? Zjistěte, jak můžete s Vihorev Group zhodnotit své finance.

Vihorev Group investované prostředky investorům zhodnocuje prostřednictvím tří základních produktů. Jedná se nemovitostní dluhopisy VIHOREV INVESTMENTS, investiční fond VIHOREV CAPITAL a individuální investice. Jaká jsou specifika těchto investičních produktů a jaké výhody přináší investorům?

Dluhopisy od 20 tisíc Kč

Investoři mohou již od 20 tisíc korun díky nemovitostním dluhopisům VIHOREV INVESTMENTS investovat do nemovitostních projektů s pevným výnosem 7 % p.a. Jedná se o zhodnocení, které do značné míry převyšuje zhodnocení ostatních investičních produktů. Pro porovnání individuální pronájem nemovitostí s hypotékou v Praze dosahuje ročního zhodnocení okolo 2 %, zhodnocení podílových fondů se pohybuje kolem 3,5 % a v případě spořicích účtů se jedná o zhodnocení, které většinou nepřesáhne hranici 3 %.

„V první emisi máme dluhopisy v celkové nominální hodnotě zhruba 23 milionů korun, ale můžeme vydat dluhopisy až do výše 1 miliardy korun. Tento produkt je příležitostí zejména pro menší investory, kteří vnímají, že je trh nemovitostí spojený s velkým potenciálem, ale nemají sami dostatek prostředků, a přesto z tohoto potenciálu chtějí profitovat. Jedná se o formu, kterou nazýváme pasivním příjmem, protože se úroky z investice vyplácejí kvartálně. Této investice se týká srážková daň, kterou odvádí Vihorev Group, takže investor dostává už zdaněný výnos,“ přibližuje nemovitostní dluhopisy Tomáš Wildt z Vihorev Group.

Dluhopisy, za kterými stojí nemovitostní projekty v prémiových lokalitách

Za všemi dluhopisy stojí konkrétní nemovitostní projekty, mezi které patří například projekty HONEST Říčany nebo Honest Karlín a další. Naše dluhopisy mají investiční horizont čtyři roky, investoři se ke svým investičním prostředkům však mohou dostat i dříve než po skončení této čtyřleté doby. Je však třeba počítat s výpovědní dobou, než dojde k výplatě investovaných financí.

Kolik můžete vydělat s nemovitostními dluhopisy?

Zde je k dispozici praktická kalkulačka, díky které si jednoduše můžete spočítat svůj výnos. Pokud byste například investovali 500 000 Kč, roční výnos by činil 35 000 Kč, každé čtvrtletí byste tak mohli počítat s výplatou 8 750 Kč. V případě, že byste investovali 2 000 000 Kč, roční výnos by byl 140 000 Kč a kvartální výplata by tak činila 35 000 Kč.

Investiční fond VIHOREV CAPITAL: Výnos až 9 % p.a.

Další možností je investice do investičního fondu VIHOREV CAPITAL, která je spojena s výnosem až 9 % p.a. Tohoto nadstandardního výnosu skupina Vihorev dosahuje díky kontrole celého investičního cyklu, což je nerozlučně spojeno také s minimalizací tržního rizika pro držitele prioritních investičních akcií. S tímto fondem budou vaše investice pod dohledem expertů, ale minimální výše investice je od 1 milionu korun.

Investiční fond je určený pro investory, kteří uvažují v delším investičním horizontu. Tedy především pro ty, kteří nepotřebují mít z investice pravidelný příjem, ale chtějí své prostředky zhodnocovat ve střednědobějším a dlouhodobějším časovém horizontu. Minimální doporučený investiční horizont jsou tři až čtyři roky, což je mimo jiné i z důvodu, že do tří let investice podléhá výstupním poplatkům a zdanění fyzických osob. Pokud investor vybere peníze po třech letech, dostane již čistý výnos. Od prvního roku se navíc úročí nejen vložená investice, ale také zhodnocení připsané z předcházejícího roku - tzv. složené úročení a celkový výnos (IRR) pak přesahuje 8 % p.a..

„Jedná se o nástroj, který garantuje vysoký výnos a je opět přímo zajištěný konkrétními nemovitostními projekty, které jsou v majetku fondu. Investorům se pravidelně sdělují výsledky hospodaření? a investoři mají také přístup do prostředí pro investory, kde mohou sledovat celkový vývoj a aktuální informace spojené s držením akcií“ doplňuje Tomáš Wildt.

Kolik můžete vydělat s investičním fondem?

Pokud byste do investičního fondu VIHOREV CAPITAL vložili minimální částku, tedy 1 000 000 Kč a setrvali ve fondu po dobu 4 let s výnosem 9 %, k výplatě byste obdrželi částku 1 335 470 Kč. Nezdaněný výnos by tedy činil 335 470 Kč, a zhodnocení investované částky by tak dosáhlo 33,5 %. V případě, že byste investovali 5 000 000 Kč, a setrvali ve fondu po dobu 7 let s výnosem 9 %, dostali byste k výplatě částku 8 295 246 Kč. Nezdaněný výnos by činil 3 295 246 Kč a zhodnocení investované částky by se rovnalo 65,9 %.

Jak je vaše investice chráněná?

Za investičním fondem VIHOREV CAPITAL stojí silná struktura, která garantuje ochranu vaší investice - jedná se o zakladatele fondu, investiční výbor, dozorčí radu, investiční společnost AVANT, depozitáře fondu, kterým je Česká spořitelna, akcionáře ČNB a auditora fondu AUDIT ONE s.r.o.

Individuálně: Výnos od 10 % p.a.

Individuální investice s Vihorev Group jsou určeny pro investory, kteří chtějí investovat 10 milionů korun a více. Tomáš Wildt, který ve společnosti Vihorev zastává funkci Head of Commercial, objasňuje, jak individuální investice fungují: „Individuální investice vždy podléhají jednání se zájemci a vydefinování vzájemných představ a možností. Mohou se podílet přímo na projektech společnosti, například formou vkladu společníka nebo individuálního financování projektů, ale lze nalézt i další formy - vše je předmětem individuální dohody.“